Haber

Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Zaptı Açıklandı.

Demokrat Parti Ekonomik İşler Lideri Bülent Şahinalp, Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakatı’nın “Bilim, Ar-Ge, İnovasyon, Kalkınmacılık, Dijital Dönüşüm, Eğitim ve Öğretim” bölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Kurumsal ve toplumsal kalitenin artırılması esastır. öğretmenlerimizin prestiji ve prestijini önceliğimiz haline getireceğiz. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasına ulaşmayı hedefleyeceğiz. Atanmayan öğretmen havuzunu kapatacağız, öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız” dedi.

Millet İttifakı, bugün Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongresi’nde düzenlediği toplantıyla “Ortak Politikalar Mutabakat Zaptı”nı duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu birlikte salona girdi.

Toplantıya; CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı, mutabakat metni için hazırlanan sine-vizyonda gösterildi. İşte Millet İttifakı’nın yetkisi altında yapılacaklar listesi.

Her bir tarafın genel başkan yardımcısı, Ortak Politikalar Konsensüsü’nün bir bölümünü açıkladı. Demokrat Parti Ekonomi İşleri Lideri Bülent Şahinalp, anlaşma metninin “Bilim, Ar-Ge, İnovasyon, Kalkınmacılık, Dijital Dönüşüm, Eğitim ve Öğretim” bölümü hakkında şunları söyledi:

“Seçimler sonrasında uygulayacağımız bilim politikası ile tüm bilim dünyasının kaybettiği ulusal yetkinliği ve uluslararası prestiji, cumhuriyetimizin kuruluşundaki bilimsel atılım ideolojisi doğrultusunda yeniden tesis edecek, Türkiye’yi bir merkez haline getireceğiz. bilimsel ve teknolojik çekiciliğin Bilim politikamız insan, özgürlük, demokratik eğitim, Bilimsel düşünce, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla yürüteceğiz. eğitim sistemini liberal ve yenilikçi bir müfredatla düzenleyerek gerekli özgür fikirleri ve çalışma ortamını oluşturacağız.Onların hak ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacağız, yetişmiş insan gücümüzü şiddet mağduru olmaktan çıkaracağız.

“TÜBİTAK’I SADECE ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ İLE KRİTİK ALANLARDA İLERİ ARAŞTIRMA YAPAN BİR KURUM YAPACAĞIZ”

Üniversitelerin araştırma kurallarını ve imkanlarını geliştirerek üniversitelerimizi geleceğe hazırlayacağız. Yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrencilerin araştırma tabanını ve burs olanaklarını artıracak, istihdam sorunu yaşamadan eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlayacağız. TÜBİTAK’ı araştırma enstitüleri ile sadece kritik alanlarda ileri araştırma yapan bir kurum haline getireceğiz. Üniversitelerde, özel sektörde ve kamuda araştırma, teknoloji ve inovasyonu destekleyeceğiz. Türkiye Endüstriyel Tasarım Enstitüsü’nü kuracağız ve Türk Tasarım Danışma Kurulu’nu faaliyete geçireceğiz. Telif hakkı, ticari marka ve patent yasasının işleyişini sağlayacağız. Bölge merkezleri ile yüksek teknoloji, yazılım, siber güvenlik ve yapay zeka firmalarının kuracağı Ar-Ge ve Ür-Ge merkezlerine destek vereceğiz. Teknoparkları ortak laboratuvar ve altyapılarla sinerji ve inovasyon ortamlarına dönüştürecek, teknopark teşviklerini fiziki mekandan bağımsız hale getirerek tüm Türkiye’yi teknopark haline getireceğiz.

“HİBE VE TEŞVİK SÜREÇLERİNİ BASİTLEŞTİRECEĞİZ, SÜREÇLERİ KISALTACAĞIZ”

Gelişim atılımımızın merkezine yenilikçi, yeşil ve dijital dönüşüm girişimcilerini yerleştireceğiz. Startup yasasını çıkararak, girişimciliğin belirli tanımları, statüsü, mali yükümlülükleri ve teşvikleri için net bir çerçeve sunacağız. Start-up’lar başta olmak üzere girişimcilik faaliyetlerini destekleyecek finansal araçları çeşitlendirecek olan girişimciler için hibe ve teşvik süreçlerini basitleştirecek ve kısaltacağız. Yenilikçi firmaların orta-uzun vadeli gelişimini desteklemek için kredi garanti fonunu aktif olarak kullanacağız. E-ticaret, sanal mağaza, dijital tasarım, kişiye özel çalışmalar, çevre çalışmaları gibi alanlarda firmaların beceri ve imkanlarını destekleyeceğiz.

“KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLİĞİNE ÖZEL TEŞVİK PAKETLERİ HAZIRLAYACAĞIZ”

Kadın ve genç girişimciliğine özel teşvik paketleri hazırlayacağız. Girişimcilerin ve yenilikçi şirketlerin sermayelerine erişimini kolaylaştırmak için Avrupa Kurulu, Avrupa Yatırım Fonu ve uluslararası finans kuruluşlarının katkısını artıracağız.

“NÜFUSA GÖRE SABİT GENİŞBANT FARK ORANINDA OECD SEVİYESİNE ULAŞACAĞIZ”

Bilgi ve Yenilik Bakanlığını kuracağız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun bağımsızlığını sağlayacağız. Yapay zeka etik kurulunu oluşturacağız. Yeni teknolojilerin hızla yayılmasını sağlamak için en kısa sürede operatörlere 5g lisansı vereceğiz. Nüfusa oranla sabit genişbant yaygınlık oranında OECD düzeyine ulaşacağız.

“DİJİTAL HİZMET VERGİSİ VE BTK KESİNTİLERİNİ AZALTACAĞIZ. BİLGİSAYAR, TABLET, CEP TELEFON GİBİ DİJİTAL CİHAZLAR ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜ AZALTACAĞIZ”

Vatandaşlarımıza her yerde güvenilir, hızlı, ucuz ve sansürsüz internet erişimi sağlayacak, internet erişimindeki vergileri düşüreceğiz. Dijital Hizmet Vergisi ve BTK kesintilerini azaltacağız. Bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi dijital cihazlardaki vergi yükünü azaltacağız. Dezavantajlı kümeler, öğrenciler ve öğretmenler için dijital hizmet ve donanım vergilerini yeniden düzenleyerek bu kümelere gelir düzeylerine göre ücretsiz veya indirimli teknolojik ekipman ve yazılım tabanı sağlayacağız. 6-25 yaş ortası tüm öğrenci ve gençlere ayda 5 GB (gigabyte) internete ücretsiz erişim sağlayacağız. Her sınıfa en az bir internet bağlantılı cihaz temin edilecek, her okula donanım, yazılım ve fiber internet bağlantısı sağlanacak, okullardaki bilgisayar laboratuvarları güzelleştirilecek ve aktif kullanımları sağlanacaktır. Ortak alanlarda (meydanlar, kütüphaneler vb.) kesintisiz ve ücretsiz internet hizmeti vereceğiz. Yasal mevzuatı, sosyal medya mecralarında tüm kullanıcıların ifade özgürlüğünü ve bireysel mahremiyetini koruyacak şekilde ve geniş bir istişare ile yeniden düzenleyeceğiz. Dijital varlıkların ödeme sistemleri ile entegrasyonunu sağlayacak teknolojilere ilişkin yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

“ÇAĞDAŞ UYGARLIK DÜZEYİNE ULAŞMAK İÇİN EĞİTİMİ, SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMANIN TEMEL UNSURU OLARAK TÜM PAYDAŞLARIN KATILIMIYLA YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ”

Fikirleri hür, aklı ve vicdanı hür nesiller yetiştirecek, muasır medeniyetler seviyesine yükselmek için eğitimi tüm paydaşların katılımıyla sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olarak yapılandıracağız. Atamalarda Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki eğitim ve liyakati esas alan idari kadrolara atamalarda ve yükselmelerde kıdem, yöneticilik tecrübesi, nitelikler, proje, ödül, yüksek lisans, doktora ve benzeri somut kriterler esas alınacaktır. . Talim Terbiye Kurulu’nu liyakat esaslı yapısıyla siyaseti belirleyen, eğitimde taraf tutan etkin bir konuma getireceğiz. Devlet okullarında öğrencilere ücretsiz süt, su ve öğle yemeği vereceğiz. Okul öncesi, ilk ve orta öğretimdeki tüm öğrencilere, ek kitaba ihtiyaç duymayacakları halde yerel esnafa ve ekonomiye katkı sağlayacak ders kitaplarını ücretsiz olarak sağlayacağız.

“ÜNİVERSİTE ARAZİLERİNİ KİRAYA HEDEF ETMEYECEĞİZ”

Anaokulundan üniversiteye kadar devlet okullarında ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye, çanta, kıyafet ve internet erişimlerini ücretsiz karşılayacağız. Sınav güvenliğini kamuoyu vicdanında tereddüt yaratmayacak şekilde sağlayacağız. Ortaöğretime geçişlerde sınav odaklı değil, süreç odaklı bir sistem geliştireceğiz. Liselere Giriş Sınavlarında yıldan yıla değişen uygulamalara son verecek, LGS sınavını da bu süreçte kaldıracağız. Üniversiteye girişte bir yıllık sınav yerine çoklu sınav sunacağız. Zorunlu eğitimi 1+5+4+3, 1 yıl okul öncesi eğitim, 5 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 3 yıl lise olarak uygulayacağız. Üç yaşından itibaren çocuklarımız; Bütüncül bir yaklaşımla dil, zeka ve el becerisi gelişimi, doğayı tanıma, maliyet eğitimi, bireysel, fiziksel ve eğitimsel gelişim sağlayacağız. İlkokul 5. sınıfı yükseköğretime akademik hazırlık programı olarak, ortaokulun 1. sınıfını ise yabancı dil ve kodlama hazırlık sınıfı olarak düzenleyeceğiz. Yeni okulların dersliklerin çok kalabalık olduğu yerlerde üretilmesine öncelik vereceğiz. Kız çocukların okullaşma ve devam oranlarını artıracak, gerekli destek ve teşvikleri sağlayacağız. Hiçbir öğrenci tercih etmediği bir lise türüne veya programa gitmek zorunda kalmayacak; Öğrencinin ilgi, tercih, yetenek ve akademik başarısına göre yönlendirme ve yönlendirme sistemi oluşturacağız. Öğrencilerin en az bir yabancı dil öğrenmelerini ve yazılımlarla kodlama becerisi kazanmalarını sağlayacağız. Eğitime erişimin olmadığı bölgelerde merkezi yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu liseleri yaygınlaştıracağız, yatılı teknoloji liseleri açacağız. YÖK’ü kaldıracağız ve yükseköğretim kurumlarının akademik, idari ve mali özerkliklerine müdahale etmeden yükseköğretimin planlanmasında ve yükseköğretim kurumları arasında uyumun sağlanmasında sınırlı görevleri olan bir kurul kuracağız. Yükseköğretim kurumlarının bilimsel, idari ve mali özerkliğini sağlayacak, yönetim ve kontrolünün öğretim üyeleri tarafından seçilen organlar tarafından yürütülmesini sağlayacağız. Her ilde, her ilçede üniversite açma anlayışını değiştirecek, üniversitelerin, fakültelerin ve bölümlerin ülkemizin amaç ve ihtiyaçlarına göre yeniden planlanmasını ve yapılandırılmasını sağlayacağız. Yükseköğretime bütçeden daha fazla kaynak ayıracağız. Üniversite arazilerini kiraya feda etmeyeceğiz. Üniversitelerin yurt sorununu yeni yurtlar yaparak ve üniversite kampüsü çevresindeki binaların kiralanması usulü ile ‘genişletilmiş kampüs’ uygulamasını başlatarak çözeceğiz. KYK kredi ve burslarını yeni bir anlayışla ele alacak, dağıtım süreçlerini şeffaf hale getireceğiz.

“ATANMAYAN ÖĞRETMENLER HAVUZUNU AYIRACAĞIZ VE ÖĞRETMEN GÖREVLERİNDEKİ GÖRÜŞMEYİ KALDIRACAĞIZ”

Öğretmenlerimizin kurumsal ve toplumsal kalite ve prestijini artırmayı ana önceliğimiz haline getireceğiz. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasına ulaşmayı hedefleyeceğiz. Atanmayan öğretmen havuzunu kapatacağız, öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız. Özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların erişiminin önündeki tüm engelleri kaldıracağız ve durumlarına göre gerekli araç, gereç, belge vb. ihtiyaçlarını karşılayacağız. Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerimizi objektif kriterlerle belirleyerek bu öğrencilerimize özel okullar açacağız, özel güçlendirme programları hazırlayacağız ve okul dışı eğitim imkanları ile burslar sağlayacağız. Okul öncesi eğitimden liseye kadar tüm eğitim kademelerinde öğrenci sayısına göre okulun ihtiyaçlarını karşılayacak rehberlik ve manevi danışmanlık ekibi oluşturacağız.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort